Bendruomenės lyderių apdovanojimų programa

Ši lyderystės programa yra skirta bendruomenės nariams, norintiems įprasminti save savanoriškoje veikloje. Trijų mėnesių trukmės programai atrenkamos iniciatyvinės grupės iš 2-4 asmenų, kurios įgyvendina bendruomenei naudingą iniciatyvą, nuolatos gaudami konsultacijas iš patyrusių ekspertų ir programos koordinatoriaus. Programą sudaro 3 dalys:

Mokymai
 • Dalyviai daugiau sužino apie savanorišką veiklą;
 • Remiantis grįžtamuoju ryšiu iš ekspertų, susiplanuojamos savanoriškos iniciatyvos;
Iniciatyvos įgyvendinimas
 • Bendruomenė įgyvendina susiplanuotą iniciatyvą pozityviems pokyčiams savo aplinkoje.
 • Dalyviai reflektuoja naudodamiesi mūsų išleistomis knygelėmis.
 • Konsultacija, kurios metu iniciatyvinės grupės susitinka su programos koordinatoriumi ir aptaria vykdomą veiklą, ieško atsakymų į kylančius klausimus, stebi savo paties tobulėjimo procesą.
Apdovanojimų šventė
 • Apdovanojimų įteikimas iniciatyvinėms grupėms už jų gerus darbus.
Programos nauda bendruomenei:
 • Bendruomenės nariai užmezga artimesnius asmeninius ryšius
 • Sprendžiamos bendruomenei aktualios problemos
 • Palaipsniui kuriamas pagalbos bendruomenėje tinklas
 • Daugėja savanorių
Programos nauda jos dalyviams:
 • Stiprina savo asmenines ir profesines kompetencijas
 • Geriau supranta kaip veikia demokratiniai procesai
 • Praktiškai įsitraukia į savanorišką veiklą

Programos poveikis įrodytas sociologiniu tyrimu.

Jei Tave domina dalyvavimas šioje lyderystės programoje, susisiek su mumis.