Antrą kartą organizuojami jaunimo mokymai „Strong In Diversity“

Praėjusiais metais pirmą kartą organizuoti jaunimo vasaros mokymai „Strong In Diversity“ subūrė 40 jaunų žmonių iš visos Lietuvos. Penkias dienas trukusių mokymų metu jauni žmonės diskutavo apie jauno žmogaus rolę kuriant demokratišką ir atvirą visiems jos piliečiams Lietuvos valstybę. Praėjus dviems mėnesiams po mokymų jaunimas susibūrė dar kartą. Šiame susitikime dalyvavo ir medijų agentūra „Nanook“.

Diskusiją moderavęs žurnalsitas Karolis Vyšniauskas domėjosi kaip jaučiasi jauni žmonės Lietuvoje: ko jie laukia ir ko bijo, kokį santykį su visuomene jie turi, ką galvoja apie privalomą šaukimą į kariuomenę, tautinių mažumų situaciją Lietuvoje, skirtingas etnines tapatybes. Jaunų žmonių balsas žiniasklaidoje girdimas retai, todėl tai buvo unikali proga jį išgirsti. Diskusijos įrašą rasite čia.

Šiais metais mokymai „Strong In Diversity“ organizuojami antrą kartą. Britų Tarybos, Jaunimo reikalų departamento, Mobilizacijos ir pasipriešinimo departamento prie KAM dėka į penkių dienų renginį galėsime pakviesti 40 jaunų žmonių. Renginys nemokamas: apgyvendinimo, maitinimo ir programos išlaidos yra apmokėtos. Daugiau informacijos ir registraciją rasite čia.