Tikrieji jaunimo poreikiai

Ar tikrai mokiniai yra pasyvūs ir nieko nenorintys, kuriuos motyvuoti pavyksta tik trumpam? Ko nori ši karta? Kaip su ja atrasti bendrą kalbą? Į šiuos klausimus ieškome atsakymo kartu su „Socialinio suflerio“ programos vadovu Žilvinu Mažeikiu ir bendruomenių lyderėmis Laura Molčankinaite bei Norvile Sušylaite.

Žilvino nuomone, „pirmiausia su mokiniais yra svarbu sukurti pasitikėjimu grįstą santykį, o ne kažko reikalauti. Kai toks santykis atsiranda ir mokiniai jaučia, kad jie jums iš tikrųjų rūpi, tada jiems irgi pradeda rūpėti mokyklos gerovė. Jie tampa savotiškais mokyklos savininkais – pradeda kurti savo, bendraamžių ir visos bendruomenės gerovei“.

„Socialinis sufleris”- įsiklausymo į poreikius ir partnerystės tarp bendruomenės narių idėją skatinanti programa, padeda jaunimui kurti pridėtinę vertę visuomenei per įvairias socialines iniciatyvas.

Praėjusiais metais „Socialinio suflerio“ programa sulaukė daugiau nei 1000 jaunų žmonių, kurie dalyvavo įvairiuose pokalbiuose, mokymuose ir sociologiniuose tyrimuose. Jų metu paaiškėjo, kad mokiniams labiausiai trūksta to, kad suaugusieji priimtų jų kūrybiškas idėjas bei palaikytų norą veikti. Labiausiai pasigendama mokytojų moralinės paramos ir pritarimo. Tuo tarpu suaugusieji dažniausiai akcentuoja finansinius aspektus.

„Čia ir atsiranda tam tikras nesusikalbėjimas, nes net 80 % mūsų apklaustų mokinių, iš suaugusiųjų tikėjosi, kad jie skatins savirefleksiją bei padės kritiškai mąstyti, ieškoti atsakymų per praktinius užsiėmimus, tačiau mokytojai ir administracijos darbuotojai dažnai įvardino tai, kad jaunimui labiausiai trūksta pramogų, atsakomybės ir finansų.“ – tyrimo rezultatus pristato programos vadovas Žilvinas.

„Aišku, jei tikimės, kad jaunas žmogus ateis ir išklos savo poreikius vos to paklaustas, labai klystame. Tam reikia laiko ir atviro bei nuoširdaus santykio. Taip pat reiktų mokėti atskirti norus nuo poreikių, nes poreikis nebūtinai yra tai, ką žmogus įvardina pirmiausia. Pasitaiko, kad jauniems žmonėms pritrūksta motyvacijos užbaigti pradėtus darbus, todėl susidūrus su pirmaisiais sunkumais, yra labai svarbu šalia turėti suaugusį žmogų, kuris palaikytų, patartų ir gebėtų dialogo pagalba įkvėpti veikti bei mokytis atkaklumo ir nepasiduoti pusiaukelėje. Programą įgyvendinančios bendruomenės turi apmokytą lyderį, kuris gali suteikti reikiamą paramą“, – pridūrė jis.

Anot iniciatyvos „Socialinis sufleris“ vadovo jaunimui kartais sunku susiplanuoti savo laiką, nes aplinkoje pasiūlymų netrūksta, o praktinių atsirinkimo įgūdžių dar stokojama. Dėl šios priežasties, „Socialinio suflerio“ programos metu jaunimas mokosi kaip tinkamai nusistatyti veiklos terminus, įgyvendina realias užduotis pagal pasiruoštą veiksmų planą ir stebi rezultatus. Šiai refleksijai yra labai svarbus bendruomenės lyderio palaikymas, žvilgsnis iš šalies ir paskatinimas tęsti veiklą, net jei buvo padaryta klaidų.

„Socialinio suflerio” bendruomenės lyderės Lauros Molčankinaitės iš Jurbarko nuomone, norint skatinti jaunimo iniciatyvumą, savarankiškumą, atkaklumą ir gebėjimą nepasiduoti, „reiktų nepulti kritikuoti, o leisti jiems kalbėti, taip išreikšti save. Jaunimą palaikyti, bet nepulti daryti už juos to, ką ir patys gali puikiai be jūsų padaryti. Svarbu nepamiršti nuoširdžiai pasidžiaugti mažais pasiekimais”.

Jai pritarė ir psichologė Norvilė Sušylaitė iš Panevėžio, teigianti, kad „labai svarbus ir bendruomeniškumo jausmas, nes tada jaunuolis gali nesijausti vienišas bei suprasti, kad jis turi visas teises ir galią keisti nusistovėjusią tvarką bei neigiamas nuostatas”.

Spalio viduryje įvyko dar vieni bendruomenių lyderių mokymai, kuriuose dalyvavo atstovai iš Gargždų atviro jaunimo centro, Panevėžio „Minties” gimnazijos, VšĮ  „Kūrybos užimtumo stuba”, jaunimo neformali grupė iš Jurbarko, Joniškio Kriukių pagrindinės mokyklos. Per tris intensyvias mokymų dienas, vyko ne tik įvairios praktinės veiklos, bet ir išgryninta informacija ko reikia imtis, norint skatinti jaunimo iniciatyvumą bei kokios pagalbos jiems labiausiai trūksta. Jaunimas, padedamas bendruomenių lyderių, mokymų metu suplanavo gražias iniciatyvas savo mokyklai ir miestui: filmų vakarus, riedlentininkų parko atnaujinimą, kitus bendruomenės sutelkimo renginius.