Jaunimo iniciatyvų programa

Ši lyderystės programa yra skirta ypač aktyviems mokiniams. Trijų mėnesių trukmės programai atrenkamos iniciatyvinės grupės iš 4-8 mokinių ir 1 mokytojo / jaunimo darbuotojo, kurios suplanuoja ir įgyvendina bendruomenei naudingą iniciatyvą, nuolatos gaudamos konsultacijas iš programos koordinatoriaus.

 

Programą sudaro 3 dalys:

1. Mokymai
 • Dalyviai tyrinėja vietos bendruomenės problemas ir sukuria sprendimų planą.
 • Remiantis grįžtamuoju ryšiu yra susiplanuojamos savanoriškos iniciatyvos.
2. Iniciatyvos įgyvendinimas
 • Iniciatyvinė grupė įgyvendina susiplanuotą iniciatyvą savo bendruomenėje.
 • Dalyviai reflektuoja savo veiksmus naudodamiesi mūsų sukurta metodika.
 • Vyksta reguliarios konsultacijos su mokytoju, kuomet ieškoma atsakymų į kylančius klausimus, stebimas bendruomenės pokytis.
3. Apdovanojimų šventė
 • Iniciatyvinėms grupėms už jų gerus darbus įteikiami ženkliukai ir diplomai.

 

Programos nauda bendruomenei:
 • Bendruomenės nariai užmezga artimesnius asmeninius ryšius
 • Sprendžiamos bendruomenei aktualios problemos
 • Palaipsniui kuriamas pagalbos bendruomenėje tinklas
 • Skatinamos mokinių iniciatyvos ir aktyvus dalyvavimas mokyklos bendruomenės gyvenime
Programos nauda jos dalyviams:
 • Mokiniai stiprina savo solialines ir pilietines kompetencijas
 • Mokiniai geriau supranta kaip veikia demokratiniai procesai
 • Mokytojai mokosi jaunų žmonių „palydėjimo“ ir iniciatyvumo skatinimo

Detaliau apie programos eigą sužinosite šiame lankstinuke.

 

Programos poveikis įrodytas sociologiniu tyrimu.

 

Dalyvių atsiliepimai:

Jei jūsų mokykla norėtų dalyvauti šioje lyderystės programoje, susisiekite su mumis. Vidutiniškai per metus dalyvauti programoje galime priimti keturias – penkias mokyklas, todėl yra vykdoma mokyklų atranka.