Bendruomenės, kolektyvo sutelkimas: iššūkiai ir nauda

Nors X, Y ir Z kartos dažnai skirtingai žvelgia į bendro darbo, bendradarbiavimo teikiamas galimybes, nes mano, kad gali dirbti prie kompiuterio namuose ar, pavyzdžiui, kavinėje, tačiau pasirinkusiųjų veikti sutelktai patirtis ir specialistų įžvalgos patvirtina susitelkusios bendruomenės naudą.

Pirmąją bendradarbystės (co-working hub – angl.) erdvę „Talent Garden Kaunas“ („TAG Kaunas“) prieš trejus metus miesto centre atidaręs Artūras Bulota yra tiesus, kai jam jaunas specialistas bando įrodyti, kad nėra tikslo leisti pinigus už vietos nuomą tokioje erdvėje, kai vietoj to jis gali nusipirkęs kavą tiesiog dirbti kavinėje: „Tokiam žmogui aš sakau – tu ką tik „nužudei“ 12 projektų, kuriuos per metus papildomai galėjai įgyvendinti dirbdamas co-working‘e, tu negavai papildomų tūkstančių eurų, be to, neužmezgei naujų
vertingų pažinčių su savo srities profesionalais“.

Darbuotojų paieškos ir atrankos MB „HR Guide“ vadovė Renata Radžiūnė įsitikinusi, kad tos įmonės, kurios telkia darbuotojus bendrai veiklai, o ne tik darbo rezultatams pasiekti, yra produktyvesnės, pasiekia geresnių finansinių rezultatų, darbuotojų motyvacija jose aukštesnė.

„Socialinio suflerio “ bendruomenių sutelktumo mokymuose dalyvavusios Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičienė pastebi, kad moksleiviai, mokydamiesi dirbti komandoje ir siekti iškeltų tikslų kartu, suprato, kad net ir nedidelės bendruomenės gali nuversti kalnus, rasti problemų sprendimo būdus.

 

Ir aš galiu įtakoti pokyčius
Šios Alytaus mokyklos 18-os aktyvių moksleivių (15-17 metų) komanda pernai dalyvavo bendruomenių sutelktumo mokymuose, kuriuos vedė programos „Socialinis sufleris“ vadovai Žilvinas Mažeikis ir Milda Lukoševičiūtė. Mokymuose dalyvavę gimnazistai negailėjo savo asmeninio laiko ir rinkosi į užsiėmimus ne pamokų metu – t. y. savaitgaliais.

Programa „Socialinis sufleris“ įvairioms bendruomenėms padeda ugdyti lyderius, efektyviau spręsti vidinės komunikacijos klausimus, išnaudoti bendruomenės balsą aktualių klausimų sprendimui. Programos specialistai vyksta į bendruomenes, veda mokymus, padeda išsikelti tikslus ir įvertinti pasiektus rezultatus.

Mokymuose dalyvavę gimnazistai, kurių kuratorė šiame projekte buvo J. Petkevičienė, nusprendė įvardyti kelias jiems aktualias problemas ir rasti būdus jų išsprendimui. Mokiniai vykdė apklausas gatvėje, kalbėjosi su praeiviais, aiškinosi jiems svarbias problemas – tuomet susitikimuose jas aptarė, įvardijo kelias pagrindines ir surado būdų, kaip jas išspręsti.

„Jaunuoliai suvokė, kad, nors ir yra skirtingi, tačiau problemas gali išspręsti darniai veikdami, – pasakoja Alytaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja J. Petkevičienė. – Labai svarbi jų patirtis – „ir aš galiu įtakoti pokyčius“. Po to tokį problemų sprendimo modelį, kai veikiama bendrai, mes taikėme ir gimnazijos aktualiems klausimams spręsti“.

 

Ugdomos ir tobulinamos kompetencijos
Darbui kolektyve, bendruomenėje, anot „HR Guide“ steigėjos R. Radžiūnės, svarbios šios kompetencijos: bendradarbiavimas, lankstumas, patikimumas, kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai, empatija.

„Kompetencijas tobuliname gaudami grįžtamąjį ryšį (tiek teigiamą, tiek neigiamą) iš kolegų, vadovų, kitų artimos aplinkos žmonių, skaitydami literatūrą, žiūrėdami filmus, mokydamiesi vidiniuose įmonės mokymuose“, – paaiškina darbuotojų paieškos ir atrankos specialistė.

Kalbėdama apie komandų telkimo būdus bendrų tikslų siekimui, pašnekovė išskyrė šiuos: sutartos bendros darbo taisyklės ir asmeninis vadovo / komandos lyderio pavyzdys, jų laikymasis; atviras bendravimas ir grįžtamojo ryšio išsakymas (visų narių visiems, nepaisant socialinių rangų); gerosios bendros patirties kūrimas – pavyzdžiui, plaukimas baidarėmis, piknikas penktadienio pietų metu, laipiojimas virvėmis; bendri aktyvūs žaidimai.

 

Pasiekiamas greitis ir užtikrinama kokybė
„TAG Kaunas“ bendardarbystės erdvės vadovas A. Bulota pastebi, jog darbas šalia kitų specialistų padeda daugiau daryti nei vien tik galvoti, kaip kažką padaryti. „Sutelkta bendruomenė padeda greičiau pasiekti tikslą, – konstatuoja pašnekovas. – Žinoma, interneto amžiuje, kai mes visi esami susiję, atrodo, kad nebūtina dirbti komandoje, bet mūsų patirtis rodo, kad susitelkusi bendruomenė ir kolektyvas pasiekia daugiau nei tie, kurie dirba vieni“.

Kaip vieną iš tokio darbo teikiamos naudos pavyzdžių A. Bulota įvardija jų bendradarbystės erdvėje dirbančių specialistų prieš dvejus metus pradėtą vykdyti projektą „Kaunas pilnas kultūros“. „Bendruomenės nariai kuria projekto turinį. Kartu dirbant pasiekiamas didelis greitis ir kokybė“, – sako „TAG Kaunas“ vadovas. Tai, jog darbas bendradarbystės erdvėje yra šiuo metu „ant bangos“ ir yra pasiteisinęs veiklos modelis, liudija ir sparti tokių erdvių plėtra šalyje, į jų steigimą investuojami milijonai eurų. Šįmet Lietuvoje iš viso bus atidaryta naujų ir iš viso veiks jau 16 tokių erdvių.

Pašnekovus kalbino žurnalsitė Indrė Sesartė.